Therapie voor/bij kinderen

Therapie voor/bij kinderen

Ontwikkelingsstimulatie en Bobath therapie.

Uw huisarts of pediater stuurde u door voor een behandeling van uw kind. Onze therapeute past deze vorm van therapie toe om uw kind te helpen bij moeilijkheden in zijn/haar motorische ontwikkeling. Deze moeilijkheden kunnen zeer uiteenlopend zijn, voorbeelden hiervan zijn:

 • Niet of vertraagd tot rollen/zitten/kruipen/staan/stappen komen
 • Uw kind heeft een voorkeurshouding met al dan niet afplatting van zijn/haar hoofdje
 • Prematuriteit
 • Problemen met zijn/haar lichaamsspanning (tonus en spasticiteit) waardoor hij/zij motorische moeilijkheden ondervindt.

Er wordt gekeken naar de manie waarop uw kind beweegt en gezien waar we het extra kunnen stimuleren om zich verder te ontwikkelen en motorische mijlpalen te bereiken. Daarnaast geven we u graag tips mee naar huis zodat u verder thuis kan oefenen met uw kind.

Ademhalingstherapie bij kinderen.

Aan de hand van specifieke ademhalingstechnieken kunnen slijmen van dieper uit de longen gedraineerd en opgehoest worden. De gebruikte techniek is afhankelijk van de leeftijd van uw kind.

Omdat baby’s en zuigelingen nog niet in staat zijn zelf hun ademhaling bewust te gaan controleren, zal de therapeut assisteren met behulp van zachte borstaandrukkingen. Door te voelen en gericht te luisteren naar de ademhaling van uw kind, kan de therapeut het longvolume waarop uw kind ademt gaan aanpassen naar gelang de plaats waar de slijmen zich bevinden. De druk die wordt uitgeoefend gebeurt geleidelijk aan en volgt de anatomische beweging van de thorax tijdens de ademhaling, waardoor ze hiervan weinig last ondervinden.

Psychomotorische testing (BOT-2) en stimulatie

Psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van uw kind in zijn geheel. De psychomotorische problemen kunnen zich uiten op vlak van:

 • Grove en fijne motoriek
 • Lichaamsbesef
 • Lateralisatie en gekruiste coördinatie
 • Balvaardigheden en oog-hand coördinatie
 • Schrijfmotoriek
 • Ruimtelijke organisatie
 • Planning en organisatie, werkhouding, aandacht en concentratie

Via specifieke oefeningen en aanpassingen proberen we uw kind te remediëren en te stimuleren in zijn verdere ontwikkeling. Het kind en zijn en uw doelstellingen staan hierbij centraal en vormen het startpunt voor deze vorm van therapie.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x